Potrebujete radu? +421 949 244 348

Celoročná zákaznícka súťaž

Pravidlá súťaže:

Celoročná zákaznícka súťaž o hodnotné ceny!

Organizátor súťaže: Organizátorom súťaže je spoločnosť Autobaterky s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra.

Účasť v súťaži: Súťaže sa môže zúčastniť každý zákazník, ktorý si v období od vyhlásenia do ukončenia súťaže zakúpi autobatériu v predajni firmy Autobaterky s.r.o. (Nitra, Chrenovská 14, Trnava, Dohnányho 8). Za účasť v súťaži sa považuje vhodenie žrebovacieho lístka do urny umiestnenej v predajni, v ktorej si autobatériu zakúpil. Žrebovacím lístkom sa rozumie čitateľne vyplnený predtlačený lístok s uvedeným menom, telefónnym číslom, e-mailovou adresou a podpisom. Každý žrebovací lístok sa bude žrebovať vo všetkých nasledujúcich žrebovaniach. Jeden súťažiaci môže vhodiť do urny toľko žrebovacích lístkov, koľko autobatérií si v období trvania súťaže zakúpi.

Trvanie súťaže: Súťaž sa začína 12.1.2016 a končí sa 23.12.2016.

Žrebovanie výhercov:  Žrebovanie výhercov bude prebiehať v niekoľkých kolách, v sídle spoločnosti Autobaterky s.r.o. na Chrenovskej 14 v Nitre.

1. kolo: 23.3.2016 o 15:00 hod.

2. kolo: 23.6.2016 o 15:00 hod.

3. kolo: 23.9.2016 o 15:00 hod.

4. kolo: 23.12.2015 o 13:00 hod.

Vyhlásenie víťaza: Víťaz bude vyhlásený vždy v deň žrebovania na stránkach organizátora www.autobaterky.sk a na firemnej stránke Autobaterky sro na sociálnej sieti Facobook.

Výhra: Výhrou v súťaži sú v jednotlivých kolách nasledovné ceny:

1. kolo:  nabíjačťka autobatérií CEMONT ICHARGER 5.3, v hodnote 50,- €

2. kolo:  nabíjačka motobatérií BANNER ACCUGARD BIKE, v hodnote 40,- €

3. kolo: AKU vŕtačka Bosch GSR 18-2-Li Plus, v hodnote 100 ,- €

4. kolo: APPLE IPhone 5 32GB v hodnote 428,- €

Udelenie súhlasu: Účasťou v súťaži súťažiaci dáva svoj výslovný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa § 11 a nasl., zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytne organizátorovi súťaže).Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť mená a ďalšie identifikačné údaje a podobizne výhercu v súvislosti so súťažou (jej propagáciou, vyhodnotením a zverejnením výsledkov) a že na tento účel môžu byť vyhotovované ich obrazové záznamy. Účasťou v súťaži súťažiaci dáva svoj súhlas so zasielaním informačných a propagačných oznámení na jeho telefonický kontakt alebo na jeho e-mailovú adresu. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ostatné ustanovenia: Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu pravidiel súťaže z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.