Potrebujete radu? +421 949 244 348

Aby vám správne fungoval...

Rady pre správne používanie akumulátora

  • Akumulátor udržiavajte v čistom stave. Nečistoty /prach,mastnota,blato,voda a pod./ na povrchu akumulátora zvyšujú jeho samovybíjanie.
  • Vyhýbajte sa vybíjaniu akumulátora, keď motor nepracuje /batéria sa vybíja/ ..autorádio, svetlá, kúrenie a pod. akumulátor vybíjajú a dochádza k cyklovaniu batérie. /vybíjanie-nabíjanie/.
  • Svetlá nechávajte v činnosti v nevyhnutných prípadoch, keď to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky. Každý akumulátor má obmedzený počet cyklov vybitia a zbytočné vybíjanie skracuje jeho životnosť.
  • Elektrickú sústavu vo vozidle majte v dobrom stave, pretože správne nastavené nabíjanie je základným predpokladom pre dlhú životnosť akumulátora.
  • Používajte adekvátnu,príp.vyššiu kapacitu vo vozidle, podľa predpisov výrobcu.
  • Ak je predpoklad, že vozidlo bude dlhšiu dobu stáť, akumulátor treba nabiť, aby nedochádzalo k sulfatácii. Nabíjať batériu je vhodné aj vtedy, ak vozidlo jazdí veľmi málo, prípadne len v meste. Vtedy nabíjanie nepracuje dostatočne dlho, aby sa energia odobraná pri štarte stihla doplniť.
  • Je vhodnejšie nabíjať slabým prúdom a dlhšie.
  • Pre akumulátor je najvhodnejšie miesto v suchom a chladnom prostredí /platí to najmä pre motobatérie pri zimnom uskladnení/.